Hoge efficiëntie

De elektrische efficiëntie van de HoSt stoomcyclus is veel hoger dan van een ORC (Organic Rankine Cycle). Dit verschil neemt significant toe bij installaties van meer dan 1 MWe. De elektriciteitsopbrengst van de stoomcyclus is tot 40% hoger door:

  • 30% hogere cyclus efficiëntie.
  • Lager eigen elektriciteitsverbruik. De thermische oliepomp van een ORC gebruikt tot 10% van de opgewekte elektriciteit.
  • een hogere ketelefficiëntie vanwege een lager rookgasdebiet in combinatie met een lagere rookgas temperatuur.

Efficiency_WKK

In vergelijking met ander stoomcycli heeft de HoSt stoomcyclus een hogere efficiëntie:

  • Hogedruk stoom met hoge stoomtemperatuur, gecombineerd met een efficiënte meertrapsturbine en geoptimaliseerde procesintegratie.
  • Lage rookgasverliezen door laag rookgasdebiet, gerealiseerd door het innovatieve verbrandingssysteem met een lage zuurstofovermaat.
  • Laag eigen energieverbruik door een laag drukverlies in het systeem.