Warmtekrachtkoppeling (WKK) Installaties

HoSt levert biomassa gestookte WKK Installaties:

  • Installaties van 1 tot 10 MWe
  • Installaties van 3 tot 25 MWt

De warmtekrachtkoppeling installaties van meer dan 6 MWe worden gebouwd als twee gescheiden verbrandlijnen in combinatie met een grote efficiënte stoomturbine. Het voordeel van deze modulaire opzet is dat de ketels door de maximale breedte van 4,2 m over de weg zijn te transporteren.

De voordelen van biomassa gestookte WKK installaties van HoSt

HOGE ELEkTRISCHE EFFICIËNTIE

Hoge elektrische efficiëntie door de hogedruk waterpijpstoomketel in combinatie met efficiënte meertraps stoomturbine.

HOGER DAN ORC

Een netto elektriciteitsopbrengst die 20-30% hoger is dan bij vergelijkbare installaties op basis van een ORC (Organic Rankine Cycle). Dit wordt behaald door een laag eigen energieverbruik en een hoge ketelefficiëntie.

HOGE BESCHIKBAARHEID

Hoge beschikbaarheid: geleverde installaties draaien meer dan 8200 draaiuren per jaar, wat overeenkomt met een beschikbaarheid van 94%.

EXTRA ELEKTRICITEIT IN DE ZOMER

Extra hoge elektrische efficiëntie in de zomer door de lagere temperatuur verwarmingswater, waardoor de stoom in de turbines verder kan expanderen en extra elektriciteit leveren.

FLEXIBELE BRANDSTOFFEN

Brandstof flexibiliteit: van zaagsel tot houtdelen van 15 cm, van 10% tot 55% vochtigheid en geschikt voor brandstoffen met laag assmeltpunt.

COMPETITIEF PRIJSNIVEAU

Hoge beschikbaarheid tegen uiterst competitief prijsniveau.