Waterpijpstoomketels

In een waterpijpketel stroomt water door de pijpen en stromen de rookgassen om de pijpen. Waterpijpketels worden toegepast voor drukken vanaf 32 bar en bij moeilijke brandstoffen.

Dit type ketel is zeer goed automatisch te reinigen. Met een lans wordt een straal hogedrukstoom tussen de pijpen gespoten om het stof te verwijderen. De waterpijpbundels worden zo laag voor laag gereinigd.

Moeilijke brandstoffen met veel natrium en kalium, zoals stro, kippenmest en pulp, hebben de neiging om harde steenachtige afzettingen te maken op de pijpen. Reinigbaarheid is daarom van groot belang; het sterke punt van de waterpijpketel.

Bij specifieke brandstoffen met een zeer laag assmeltpunt en bij RDF is de ketel opgebouwd in twee secties. De eerste sectie is een gekoelde membraamsectie; een stralingskoeler. Hierin wordt het verbrandingsgas met de aanwezige vliegas gekoeld voordat het de pijpbundels in gaat en zo wordt steenachtige asafzetting voorkomen. De tweede sectie bestaat uit de waterverdampingspijpen.

De voordelen van HoSt ketels:

  • Minimale productiestops
  • Preventie van vervuiling
  • Uitstekend reinigbaar
  • Compact
  • Snelle montage