Biomassa brandstoffen

Biomassabrandstoffen zoals hout, stro, kaf of andere organisch afval zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar en biomassa is een aanzienlijk goedkopere brandstof dan aardgas en olie.

Flexibel in brandstof

De HoSt energiesystemen zijn te stoken met een brede range aan biomassa brandstoffen zoals RDF (Refuse Derived Fuel), hout, stro, kaf, olijfpulp, kippenmest en ander (organisch) afval. Bijvoorbeeld met:

  • Vochtgehaltes van 10% tot 55%;
  • Deeltjesgrootte tot 15 cm;
  • Laag assmeltpunt: zoals vervuild hout, stro, kaf, kippenmest, ander organisch afval of RDF.

brandstof