VAN BERMGRAS NAAR GROEN GAS & DUURZAME POTGROND

Duurzame potgrond uit het vergisten van 100% bermgras. HoSt is met een aantal partijen een pilot begonnen om dit tot een succes te brengen. Als de pilot dit jaar goed uitpakt zal naar verwachting na 2022 een mono-grasvergister worden gerealiseerd die 15.000 m3 potgrond en 1,5 miljoen Nm3 groen gas per jaar kan produceren.

Bij een bestaande biogasinstallatie, geleverd door HoSt in het Friese Jelsum, staat momenteel een testvergister. Het proces bestaat uit het hakselen van bermgras, daarna reinigen van het bermgras en vervolgens anaeroob vergisten. Het product dat ontstaat na vergisting is digestaat dat wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dikke fractie wordt verwerkt tot een waardevol product dat qua samenstelling en structuur vergelijkbaar is met veen.

Friese, Twentse & Achterhoekse samenwerking

De pilot wordt uitgevoerd door HoSt (Enschede) in samenwerking met D4 (Leeuwarden). Tegelijkertijd voeren ook Groot Zevert Vergisting (Beltrum) en de stichting Biomassa (Aalten) proeven uit als onderdeel van de Regio Deal Achterhoek Kringlooplandbouw en wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland en de Regio Achterhoek.  Wageningen University & Research analyseert de eindproducten van beide tests en onderzoekt de kieming van zaden en de groei van planten.

Circulaire potgrond

De potgrond zoals we die nu vooral kennen bestaat grotendeels uit veen (turf), vanwege het hoge koolstofgehalte, en bevat daarnaast toegevoegde voedingsstoffen. Veen is een niet-duurzame en niet-circulaire grondstof. Voor het winnen van veen, worden natuurgebieden in onder andere de Baltische Staten en Finland afgegraven. Gebruik van veen is daarom niet circulair en gaat gepaard met broeikasemissies van CO2 en CH4. Jaarlijks wordt in Nederland 4 miljoen m3 potgrond gebruikt en in Nederland mag potgrond met veen (nog) worden verkocht. In Groot-Brittannië mag enkel potgrond zonder veen worden verkocht. Deze pilot is een stap in de richting van deze verduurzamingstransitie.