Vanaf januari 2019 is bij HoSt een stageplek beschikbaar op het laboratorium. Mail je cv en motivatiebrief naar pz@host.nl.

Onderzoek & Ontwikkeling Laboratorium HoSt

HoSt heeft een eigen onderzoekslab op het hoofdkantoor in Enschede. Hier worden zowel onderzoeksprojecten als procesanalyses op het gebied van vergisting uitgevoerd.

Het onderzoek richt zich onder andere op de verbetering van de vergistbaarheid van moeilijk afbreekbare biomassastromen zoals slib en stro. Tevens worden procestechnologische onderwerpen zoals ammoniakstrippen of digestaatscheiding behandeld. Dit wordt op verschillende manieren uitgevoerd, bijvoorbeeld met vergistingsproeven op batch- of continue wijze.

De procesanalyses omvatten de meting van vluchtige vetzuren, droge en organische stofgehalte en geleidbaarheid, eenvoudige analytische handelingen. Overige analyses worden uitbesteed aan externe labs, dit vereist enkel logistieke handelingen (transport en aanmelding). De resultaten worden verwerkt en gecommuniceerd aan de procestechnologen binnen HoSt of de klant.

Ook heeft HoSt een aantal pilot installaties op het gebied van thermische druk hydrolyse (TDH) en grasvergisting (combivergister). Deze zijn bij klanten in Nederland geïnstalleerd. De student zal worden begeleid door een procestechnoloog van HoSt.

WAT GA JE DOEN?

 • In de stage- of afstudeeropdracht zal de student bij de dagelijkse bedrijfsvoering van het lab assisteren.
 • Voortzetten van bestaande onderzoeken;
 • Opzetten van nieuwe proeven en/of testopstellingen;
 • Uitvoeren van procesanalyses;
 • Praktijkresultaten koppelen aan de theoretische achtergrond;
 • Indien nodig kan de student worden ingezet voor metingen aan de pilot bio-energie installaties op locatie.

WIE ZOEKEN WE?

Een HBO of WO-student in de richting Laboratorium of (bio)chemische procestechnologie die fulltime aan de slag kan in het lab in Enschede en die:

 • Affiniteit heeft met biochemie en bioprocestechnologie;
 • Ervaring heeft met werken in een lab;
 • Zelfstandig en praktisch is;
 • Proactief kan communiceren;
 • Kennis heeft van Microsoft Office.
 • Een rijbewijs en een VCA is een pre (een VCA kan aan het begin van de stage worden behaald).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je CV en motivatie naar pz@host.nl.

MEER INFORMATIE?

Marjolein Vaneenennaam / 053-460 90 80 / marjolein.vaneenennaam@host.nl