Berichten

Hoogheemraadschap van Delfland groen gas installatie in bedrijf

Hoogheemraadschap van Delfland voedt sinds deze week groen gas op het aardgasnet vanuit de afvalwaterzuivering 'De Groote Lucht' in Vlaardingen. Daar wordt biogas geproduceerd uit slib en vervolgens opgewerkt naar groen gas in het Bright Biomethane…