Berichten

Microferm Groen Gas Installatie in Merselo (NL) voedt eerste groen gas op gasnet

In februari werd het contract getekend voor dit eerste coöperatie Jumpstart project van HoSt. Jumpstart, een initiatief van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, faciliteert melkveehouders die monomestvergisting op het eigen bedrijf willen realiseren.