Video: Groener Gas in Nederland dankzij Groen Gasproductie bij Familie Stokman in Koudum

Het gas in Nederland wordt steeds groener nu ook melkveehouderij Stokman in Koudum (Friesland), een FrieslandCampina melkveehouder, mest vergist met de Microferm Groen Gas installatie van HoSt. De Microferm vergist 100% mest op voor de productie van duurzaam gas.

Dankzij mestvergisting worden emissies op het melkveebedrijf gereduceerd. De methaanemissie uit de mestopslag neemt af: de mest bevindt niet in een mestopslag, maar wordt rechtstreeks naar de vergister gepompt waarin de methaan wordt benut voor de productie van groen gas.