SDE++ Subsidie geeft Biomassa Energieprojecten een Kans

Met de openstelling van de SDE++ krijgen biomassa energieprojecten in Nederland weer een kans. Sinds 24 november tot 17 december 17.00 uur kan de SDE++ worden aangevraagd. De SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het budget is ditmaal €5 miljard. Zoals voorgaande subsidies is ook deze beschikbaar voor de productie van energie uit biomassa, waarbij het RVO onderscheid maakt tussen: verbranding, allesvergisting, monomestvergisting, slibvergisting en compostering van champost. HoSt ontwerpt, bouwt en onderhoudt zowel bio-energie installaties voor de verbranding als vergisting van organische biomassa.  

SDE++ geeft niet alleen de realisatie van biomassa energieprojecten in Nederland een kans; ook CO2-emissiereductietechnieken liggen binnen de nieuwe focus van de huidige regeling.

“Als vooraanstaande marktleider van het aanbieden van de volledige range van biomassa energie installaties is deze SDE++ een zeer positieve ontwikkeling. Op zowel het gebied van de energietransitie als CO2-emissiereductie in Nederland. Een biomassa energie installatie van HoSt zorgt naast de productie van duurzame energie uit biomassa tevens voor CO2-emissiereductie. Onze technieken zijn door en door bewezen”, zegt projectontwikkelaar Tjeerd Smit.

CO2-reducerende technieken

De SDE++ variant is de opvolger van de voormalige SDE+. Het verschil is de verbreding van subsidie: de actuele SDE++ verbreedt de focus naar CO2-reductie. Met deze subsidie stimuleert de Nederlandse overheid de energietransitie in Nederland door de financiële ondersteuning van duurzame energieproductie projecten én CO2-reducerende technieken. Hierdoor wordt de realisatie van voorgenoemde projecten en technieken haalbaarder en betaalbaarder en wordt de energietransitie in de goede richting geholpen. De CO2-uitstoot van Nederland moet immers binnen tien jaar met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.

De RVO beschrijft op de website in detail wat de aanvraagprocedure is van de SDE++, welke fases er zijn, wat de fases inhouden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Na de aanvraag een positieve beschikking tot subsidieverlening ontvangen? De stappen die dan volgen worden ook uitvoerig beschreven.

HoSt biomassa energie installaties

Een aantal door HoSt met succes gerealiseerde biomassa energie installaties in Nederland kwam in aanmerking voor de SDE subsidieregeling. De huidige openstelling biedt nieuwe projecten voor de productie van energie uit biomassa weer een kans. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van het type project, type technologie en de hoeveelheid energie dat wordt geproduceerd.

Meer weten over de realisatie van een biomassa energieproject? Neem contact op met HoSt.