HoSt voert het onderzoeksproject ‘Kassa met Kalk’ uit. In dit project worden de verwerkingskosten van digestaat (vergiste mest) als restproduct uit mestvergisters verlaagd. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en het Operationeel Programma Oost (OP Oost).

Dit gebeurt met behulp van de toepassing van een nieuw te ontwikkelen technologie (toevoeging van ongebluste kalk). Verschillende reststromen uit de mestvergisting krijgen hierdoor een beter rendement. Met name het overschot aan fosfaat, één van de problemen binnen mestvergisting in Nederland, zal efficiënter kunnen afgezet worden in het buitenland.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen. Met de EFRO wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan 2 doelen: innovatie en koolstofarme economie.