HoSt begint in oktober in opdracht van Sparkling Biomass B.V. met de bouw van een 15 MWt biomassa gestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie in Duiven. Medio 2020 is de oplevering van deze unieke ‘nieuwe generatie’ installatie die geschikt is voor het verstoken van zowel hout als toekomstig andere biomassa en reststoffen.

De geproduceerde warmte, elektriciteit en stoom uit houtafval uit de gemeente Duiven en omgeving wordt geleverd aan een diervoederfabriek. De resterende groene elektriciteit wordt geleverd aan het net. In de toekomst kan de installatie worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Arnhem en Nijmegen. In eerste instantie wordt laagwaardige houtige biomassa (shreds) verstookt, afkomstig van een composteringsinstallatie dat groenafval verwerkt.

“Deze opdracht is het resultaat van een goede samenwerking met Sparkling waar we hebben gestreefd naar het bouwen van een centrale voor de toekomst. Dat betekent het bouwen van een duurzame en flexibele centrale met een minimale CO2-voetafdruk en maximale inzet van duurzame energie”, vertelt sales manager Wouter Kok.

Toekomstbestendige oplossing

Met het oog op toekomstbestendigheid en flexibiliteit wordt de installatie voorzien van een geavanceerde techniek dat het verstoken van andere soorten biomassa en reststoffen in de toekomst mogelijk maakt. Wouter Kok: “De installatie is geschikt om diverse biomassastromen om te zetten in groene energie, levert stoom op 8 bar en wekt 15% elektriciteit op. Tegelijkertijd heeft de centrale, zodra gerealiseerd, de laagste uitstoot van stikstofdioxide van Nederland. Deze installatie is een voorbeeld voor de Nederlandse industrie!”. De installatie wordt gebouwd in een bestaand pand nabij een natuurgebied waardoor strengere emissie-eisen gelden. Het hergebruiken van de leegstaande fabriekshal is een bijkomend duurzaam voordeel. De restwarmte van de installatie wordt tevens volledig benut.