De Microferm Groen Gas installatie van HoSt in het Limburgse Merselo bij melkveebedrijf Loonen heeft deze week met succes het eerste groen gas ingevoed.

In februari werd het contract getekend voor dit eerste coöperatie Jumpstart project van HoSt. Jumpstart, een initiatief van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, faciliteert melkveehouders die monomestvergisting op het eigen bedrijf willen realiseren. “Met dit project willen we graag HoSt’s jarenlange ervaring met en kennis van engineering en bouwen van mestvergisters laten zien”, zegt accountmanager Sjaak Klein Gunnewiek.  Het project kende een vlotte opstart: 1,5 week na het vullen van de vergister met digestaat ging de klep naar het aardgasnet open.

De monomestvergister in Merselo vergist 100 procent mest. De biogasopwerkingsinstallatie heeft een capaciteit van 40 Nm3 per uur groen gas.