SBIR Integraal Duurzame Stal- en houderijsystemen – Koeientuin is één van de winnende stallen

Een varkenspension, vrijloopstallen met een schuifdak of een binnenweide voor paarden. Dit zijn enkele voorbeelden van in totaal 11 projecten die minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft beloond met een certificaat ter waarde van maximaal € 50.000.

Met dit bedrag kunnen ondernemers onderzoek naar de haalbaarheid van hun projecten bekostigen. “Geweldig om hier vandaag zoveel innovatiekracht bij elkaar te hebben”, aldus minister Verburg tegen de ondernemers. “De eerste horde heeft u genomen. En daar mag u trots op zijn want de inschrijvingen waren van hoog niveau. Benut het haalbaarheidsonderzoek ook om met elkaar rond de tafel te gaan zitten om te kijken of er niet een samenwerkingsverband inzit”.

De projecten komen voort uit het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stal- en houderijsystemen. In dit programma konden ondernemers ontwerpen indienen voor stallen die het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor diergezondheid, milieu, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap. In totaal werden er 32 projecten ontvangen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de 11 winnaars geselecteerd. SBIR wordt uitgevoerd door NL Innovatie en NL Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL.

SBIR Integraal Duurzame Stal- en houderijsystemen

Voor deze SBIR is in totaal € 2,2 miljoen beschikbaar. Eind 2010 kunnen deze ondernemers – opnieuw in een wedstrijd – financiering winnen voor een onderzoek- en ontwikkelingstraject. Daarna zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk voor de kosten om de stal- en houderijsystemen commercieel succesvol te maken. Het programma Small Business Innovation and Research kent 3 fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling, en tot slot het op de markt brengen. Fase 1 en 2 worden dus ondersteund door de overheid.

Host in Enschede

Technologiebedrijf HoSt wil samen met de partners Kempfarm, Wopereis en Wageningen Livestock Research een integraal duurzaam concept uitwerken voor de vleesvarkenshouderij. Kenmerkend in dit concept is de gescheiden afvoer van feces en urine, waarbij de feces in een vergister worden omgezet naar energie. Door de gescheiden afvoer van feces en urine wordt aan de ene kant het leefklimaat in de stallen sterk verbeterd en de emissies gereduceerd en aan de andere kant wordt de mest beter inzetbaar voor energieopwekking en verwerking van hoogwaardige bemestingsproducten. Het concept is hierdoor zowel op het gebied van dierenwelzijn als duurzaamheid een doorbraak.