• De schoonste rookgasreiniging

HoSt rookgasreinigingtechnologie: de schoonste rookgasreiniging voor biomassa installaties

HoSt levert ter complementering van de installatie ook de rookgasreinigingssystemen. HoSt heeft ruime ervaring met verschillende rookgasreinigingssystemen zowel bij installaties voor schone brandstoffen als bij installaties waar afvalstromen worden gestookt.

Rookgasreiniging: de laagste emissies

In alle systemen wordt in een eerste stap stof met een multicycloon verwijderd. In de tweede stap vindt dan de daadwerkelijk rookgasreiniging plaats. De toe te passen rookgasreiniging is sterk afhankelijk van het brandstoftype en de lokale emissie-eisen. Meestal zijn de emissie-eisen bepalend welk filtersysteem achter de ketel wordt geplaatst.

Rookgascondensors worden toegepast bij een stofemissie-eis tot 100 mg/Nm3 en bij schone brandstoffen. Bij een emissie-eis tot 20 mg/Nm3 worden elektrostatische filters toegepast. Bij nog strengere stofeisen worden over het algemeen doekenfilters gebruikt.

Chemische verontreinigingen

Als er tevens chloor, zwavel of een andere chemische verontreiniging moet worden verwijderd, wordt absorbens-injectie toegepast. Absorbens-injectie wordt altijd in combinatie met een doekenfilter toegepast. Het absorbent, bicarbonaat of kalk, wordt gekozen op basis van gewenste reinigingstemperatuur en concentraties van de verontreiniging. Additioneel kan actief kool worden gedoseerd.

Lage NOx emissie dankzij rookgasreiniging

HoSt heeft een speciale verbranding waardoor de NOx-emissie relatief laag blijft. Is de NOx-emissie echter te hoog, bijvoorbeeld als de brandstof veel stikstof bevat of als er lokaal strenge eisen aan de maximum NOx-emissie worden gesteld, dan zijn additionele maatregelen nodig.

In dat geval wordt ureuminjectie in de vuurhaard toegepast. Hiermee is de NOx uitstoot tot circa 50% te reduceren. Als de emissies-eisen zeer streng zijn wordt een katalytisch deNOx systeem nageschakeld en kan met een katalysator de NOx-concentratie verder worden verlaagd.

Meer informatie

HoSt heeft in zowel Nederland als buiten Nederland al meerdere biomassa en houtgestookte bio-energie installaties gerealiseerd. Bekijk hier de reeds gerealiseerde projecten. Vragen over een project, een project bezoeken of meer informatie nodig over onze technologie of over de biomassa brandstoffen die u beschikbaar heeft? Neem contact met ons op. We helpen u graag bij het maken van de beste keuze.