HoSt’s Microferm genomineerd voor prijs ‘Beste Kleinschalige Biogasinstallatie’

Het Microferm project van HoSt in Koudum, Nederland, is genomineerd voor de ADBA-prijs voor ‘Beste Kleinschalige Biogasinstallatie’. De prijs maakt deel uit van de AD & Biogas Industry Awards, georganiseerd door de AD & Bioresources Association (ADBA) en de World Biogas Association (WBA). De winnaars worden op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de laatste dag van het evenement ‘The World Biogas Summit & Expo’.

Microferm: Monomestvergisting

De Microferm biogasinstallatie in Koudum in Friesland produceert groen gas door anaerobe monovergisting van koeienmest. Met andere woorden: 100% koeienmest gaat in de installatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door ‘Jumpstart’: een initiatief van de Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina dat melkveehouders stimuleert en ondersteunt om te investeren in monomestvergisting voor de productie van duurzame energie op bedrijfsniveau.

Bij het vergisten van de mest ontstaat biogas met een laag methaangehalte. Dit wordt opgewaardeerd in het geïntegreerde biogasopwerkingssysteem door middel van membraantechnologie. De opwerking naar groen gas kan naar elke gewenste of vereiste methaangehalte. In Nederland is dat 89%. Het groen gas  met dezelfde eigenschappen en kwaliteit als aardgas wordt in het (bestaande) aardgasnet gevoerd. De capaciteit van de installatie is 320.000 Nm3 groen gas per jaar.

Met de Microferm produceert melkveehouderij Stokman duurzame energie, vermindert het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak- en methaanemissies en draagt Stokman bij aan het verminderen van het mestoverschot in Nederland.

Beurs: The World Biogas Expo

HoSt doet van 6 tot 8 oktober mee op The World Biogas Expo. In plaats van een beurs in Birmingham, Engeland, wordt de expo online gehouden. De World Biogas Expo wordt georganiseerd door de ADBA en WBA en is de grootste internationale vakbeurs die gewijd is aan anaerobe vergisting en de biogasindustrie. Bezoek HoSt op de online beurs voor meer informatie over onze efficiënte biogasinstallaties voor de anaerobe vergisting van organisch biomassa-afval. Het HoSt biogasteam vertelt u graag meer over de mogelijkheden om met een HoSt biogasinstallatie duurzame elektriciteit, warmte of groen gas (hernieuwbaar gas) te produceren.

Meer informatie over de beurs.