HoSt voert investeringen en exploitatie van eigen biogasinstallaties op met nieuwe Microferm

Met de recente ingebruikname van nog een Microferm mestvergister in Nederland, ditmaal in Boornbergum, intensiveert HoSt de investering en exploitatie van eigen bio-energiesystemen. Door te investeren in eigen biogasinstallaties stelt HoSt boeren, die het hele jaar door voldoende mest of landbouwgrondstoffen beschikbaar hebben, in staat om zonder eigen financiële investering een biogasinstallatie te realiseren bij het eigen bedrijf.

HoSt heeft de sterkste positie in kleinschalige mestvergistingsinstallaties in Nederland en heeft meer Microferms in het vizier die dit jaar klaar moeten zijn.

“Dit is de sleutel tot het creëren van meer landbouwspecifieke installaties voor hernieuwbare energie om duurzame veehouderij snel vooruit te helpen”, zegt Sjaak Klein Gunnewiek, sales manager biogasinstallaties bij HoSt.

Mestvergisting in combinatie met biogasopwerking voor de productie van groen gas (biomethaan) is de sleutel tot de energietransitie en de vermindering van stikstof- en methaanemissies.

Biomethaan in Boornbergum

Het Microferm project in Boornbergum is onderdeel van het initiatief ‘Jumpstart’ waarin HoSt samenwerkt met zuivelcoöperatie FrieslandCampina. De mest van de 550 melkkoeien wordt vergist tot 40 Nm3 groen gas per uur, wat in totaal overeenkomt met 1,5 keer het aantal huishoudens in het Friese dorp Boornbergum.

Lees meer over de Microferm of neem contact met ons op voor meer informatie over de Microferm biogasinstallatie of investerings- of exploitatiemogelijkheden door HoSt.