HoSt Microferm in Friese Koudum Produceert met Succes Groen Gas

De recent opgeleverde Microferm Groen Gas in Koudum heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd en ingevoed op het gasnet van netbeheerder Liander. Binnen twee weken vanaf het vullen van de vergister voldeed het gas al aan de gestelde kwaliteitseisen en kon de klep van de gastoevoer naar het gasnet open. Met de groen gasproductie van 40 Nm3 per uur uit 100% mest kan op jaarbasis zo’n 250 Nederlandse huishoudens van duurzaam gas worden voorzien.

Het geautomatiseerde besturingssysteem van de biogasinstallatie en de opwerking van biogas zijn geïntegreerd in één compacte unit en zijn beide eigen in-house ontwikkelde technologieën. Het project is onderdeel van Jumpstart, een initiatief van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Binnen Jumpstart is HoSt, na een uitvoerige selectie, geselecteerd als turn-key leverancier voor de uitrol van groen gas installaties voor het rendabel produceren van energie uit mest.

Innovatieve melkvee-onderneming

Het melkveebedrijf van de familie Stokman is continu aan het innoveren op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Naast experimenten met voeradditieven voor het terugdringen van methaan, hebben de koeien de vrije keuze uit de weide of de stal met waterbedden. Het toppunt van vermaak voor de koeien van Stokman: de speelheuvel beklimmen en badderen in de unieke ‘JaKoeZie’, een grote buitenvariant op de jacuzzi.