HoSt Innoveert met NO-NOx Thermische Conversietechnologie & Ontwikkelt Schoonste Bio-energiecentrale

HoSt is, na een decennium aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie, geslaagd in de ontwikkeling van een high-tech bio-energiecentrale met zeer innovatieve NO-NOx thermische energieconversie van resthout en restafvalstromen. Deze doorontwikkeling van technologie resulteert in de laagst gemeten emissies van Nederland en een state-of-the-art product: dé zeer welkome modulaire bio-energiecentrale van de 21e eeuw.

Innovatieve Conversietechnologie

HoSt heeft een aanzienlijke in-house R&D capaciteit en heeft sterke banden met technische universiteiten en hogescholen. Hierdoor is de organisatie goed gepositioneerd voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die voldoen aan de continue veranderende behoefte van klanten en de markt. Daarnaast heeft HoSt als missie voorloper te blijven op het gebied van high-tech energieconversie van laagwaardige onbenutte reststromen die wereldwijd in overvloed beschikbaar zijn en waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn. De 15 MWt bio-energiecentrale in Andijk, Nederland met NO-NOx thermische conversietechnologie is het product dat voortvloeit uit jarenlang onderzoek en innovatie.

NO-NOx technologie
Onafhankelijke metingen tonen aan dat de centrale energie produceert uit snoeihout en resthout afvalhout met een NOx-emissiereductie van >99%. Dit wordt behaald door HoSt NO-NOx technologie in combinatie met ultra LOW-NOx verbrandingstechniek, HoSt precieze verbrandingstemperatuurcontrole en geautomatiseerde besturing. Het HoSt ontwerp zorgt naast schone conversie en zeer hoge beschikbaarheid voor een gestroomlijnde snelle bouw op locatie dankzij de modulaire en innovatieve opbouw, wat resulteert in lagere kosten.

SAMENVATTING

  • De innovatieve technologie haalt NOx (stikstofoxiden) waardes op minder dan 98% van de emissiewaardes van aardgas: <2,2 mg/Nm3 ruimschoots onder Activiteitenbesluit emissie-eis van 145 mg/Nm3.
  • NH3 slip (ammoniak) van <0,06 ruimschoots onder Activiteitenbesluit emissie-eis van 30 mg/Nm3.
  • Fijnstofwaarde van <0,5 mg/Nm3 ruimschoots onder Activiteitenbesluit emissie-eis van 5 mg/Nm3.
  • Onderscheidende innovatieve NO-NOx thermische conversietechnologie door jarenlange R&D en innovatie.
  • CO2-afvang voor benutting, verkoop of opslag mogelijk (vloeibaar en gasvormig).
  • Brandstof: regionaal beschikbaar rest- en snoeihout en andere reststromen zoals reststromen uit houtzagerijen, RDF, agrarisch afval.

Wouter Kok van HoSt is expert op het gebied van thermische conversietechnologie en verantwoordelijk voor het vermarkten de innovatieve bio-energiecentrale. Hij licht toe:

“Niet het toepassen van enkel een doekenfilter maakt de installatie uitzonderlijk. HoSt gaat veel verder. Wij bereiken deze laagste emissies door innovatie in de verbrandingstechniek in onze innovatieve vuurhaard zorgt voor perfecte mixing van rookgassen met verbrandingsluchten een zeer hoog rendement. Dankzij uitgekiende opdeling van de verbrandingszones op het rooster, de drietrapsverbranding in de vuurhaard, in combinatie met rookgasrecirculatie worden hoge piektemperaturen voorkomen en de vorming van de hoeveelheid NOx  al sterk verminderd t.o.v. conventionele vuurhaardontwerpen.  Door toevoeging van de HoSt NO-NOx technologie wordt de al weinige NOx nog meer geminimaliseerd. Een zeer effectieve combinatiemethode die bio-energiecentrale Andijk en elke volgende high-tech HoSt centrale met deze NO-NOx technologie uniek maakt”.

Impact & Industrie

Deze schone moderne bio-energiecentrale is een uitkomst voor de fossiele energieverbruikende industrie, de glastuinbouw en voor stadsverwarming. Zeer efficiënte warmte- en elektriciteitsdistributie is een belangrijk voordeel; de bestaande energie-infrastructuur is in de meeste gevallen al geschikt. Afvang van CO2 uit de rookgassen is mogelijk voor benutting in de kas voor de groei van gewassen, voor verkoop of voor opslag in vloeibare of gasvormige toestand. De restwarmte en elektriciteit kunnen voor industriële processen worden ingezet. Dit alternatief voor de glastuinbouw is hard nodig: aardgasketels zijn niet duurzaam.

Het promotieonderzoek van Dr. Steef Hanssen van de Radboud Universiteit Nijmegen toont aan dat het gebruik van reststromen (tweede generatie), zoals houtige reststromen uit bos- en landschapsonderhoud, leidt tot een lager klimaatimpact ten opzichte van fossiele energie. Dit is de toepassing overeenkomstig met de high-tech HoSt bio-energiecentrale.

Regionaal (laagwaardig) snoeihout

De bio-energiecentrales van HoSt verstoken regionaal beschikbaar rest- en snoeihout dat vrijkomt bij groenonderhoud van natuur en landschap en zijn tevens geschikt voor andere laagwaardige afval- en reststromen, zoals RDF en agrarisch afval. De technieken zijn ontwikkeld voor het verstoken van reststromen die niet geschikt zijn voor andere toepassingen. De reststromen worden versnipperd en op voorgeschreven grootte bij de centrales afgeleverd. Dat kunnen stukken zijn tot wel 35cm. Dankzij continu onderzoek en ontwikkeling van deze technieken zorgt HoSt dat laagwaardige houtige reststromen optimaal worden benut en zeer schoon worden omgezet naar energie.