HoSt Groep geselecteerd voor de bouw van een 15MW RDF gestookte warmtekrachtcentrale

HoSt Group gaat een 15MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK installatie) van 15 MW bouwen voor de verbranding van refuse derived fuel (RDF) bij een fabriek in de verpakkings- en papierindustrie in Europa. Ongeveer 50% van het aardgasverbruik van de fabriek zal worden vervangen door hernieuwbare warmte. Voor de klant is dit project een grote en belangrijke stap op weg naar energieonafhankelijkheid en terugkeer naar energieprijzen van voor de pandemie.

Wouter Kok, Sales Manager Thermal Technology bij HoSt Groep zegt: “RDF is bij uitstek geschikt om een bedrijf en de papier- en verpakkingsindustrie in het algemeen om onafhankelijker te worden van aardgas. En bovendien voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk, het verlagen van de energierekening en om te besparen op de afvoer- en verwerkingskosten van afval. We zijn enthousiast dat we met onze technologie kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de klant en de fabriek in staat kunnen stellen om te diversifiëren van aardgas“.  

De papier- en verpakkingsindustrie heeft een groot potentieel voor meer duurzame energieproductie door eigen afval terug te winnen in plaats van het wegbrengen van het afval naar een stortplaats of verplaatsen van het afval naar een energie installatie elders.

“Wij hebben een veelbelovende pijplijn met RDF gestookte warmtekrachtprojecten voor de komende jaren. Deze variëren van 10 tot 20 MW ketelcapaciteit en 1 tot 6 MWe. Wij zijn vastbesloten en enthousiast om onze positie als concurrerende en ervaren leverancier in dit segment te vergroten”, zegt Wouter Kok. 

“RDF is bij uitstek geschikt om een bedrijf en de papier- en verpakkingsindustrie in het algemeen onafhankelijker te maken van aardgas.”

Project technologie

De in de stoomketel opgewekte stoom gaat een tekendrukturbine aandrijven die 1,7MW elektriciteit produceert. De geproduceerde stoom wordt aan de fabriek geleverd. De klant, met meerdere fabrieken, genereert eigen RDF brandstof, een combinatie van gerecycled papierafval (een mengsel van voornamelijk papier en plastic) en papierslib. Daarnaast zal RDF-afval worden ingezameld om de eigen RDF-brandstofstroom voor de warmtekrachtkoppelingsinstallatie van 15 MW aan te vullen. De brandstof wordt eerst voorbehandeld door middel van versnippering en verwijdering van ijzer en aluminium.

Dankzij de best beschikbare (best available technology) rookgasreinigingstechnologie toegepast, inclusief DeNOx, en een doekenfilter met additieveninjectiesysteem, voldoet de industriële installatie aan de strengste Europese emissiewetgeving voor afvalenergiecentrales.

RDF & afvalgestooke WKK installaties

De RDF-gestookte WKK installaties van HoSt variëren van 10 tot 20MWt ketelcapaciteit en van 1-6MWe. Brandstoffen zoals RDF, SRF, papierafval, afvalhout, papierslib of een combinatie hiervan zijn optimaal om te zetten in hernieuwbare energie. Vanwege de hoge elektriciteitsprijzen en de hoge gasprijzen hebben de installaties een zeer goed rendement op de investering en een besparing op de energierekening.