HoSt Bouwt Bio-Energiecentrale Centrum voor Biologische Voeding

Ontwikkeling van een duurzame grootschalige champignonkwekerij

HoSt gaat een 12,4 MWt bio-energiecentrale bouwen in Ysselsteyn. Deze moderne installatie voor emissielage energie uit snoeihout wordt onderdeel van het Organic Nutrition Centre van Sikes Groep, één van ’s werelds grootste champignonkwekerijen. De geproduceerde duurzame energie wordt nuttig toegepast in de verscheidene productieprocessen en draagt bij aan de verdere verduurzaming van de Sikes organisatie. De oplevering van het project is gepland in de eerste helft van 2022.

“Jarenlange voorbereiding, waarin HoSt een belangrijke samenwerkingspartner is geweest, leidt nu tot een zegeviering. We zijn terecht trots op deze stap naar de realisatie van deze verdere verduurzaming sinds de oprichting van Sikes”, zegt Gerard Sikes, directeur van Sikes Groep en het Organic Nutrition Centre. “Met dank aan de bio-energiecentrale is op korte termijn een duurzame verwerking en een bredere toepasbaarheid wereldwijd van de reststromen van onze champignonteelt mogelijk.”

Duurzame toepasbare eindproducten

Snoei-, rest- en afvalhout uit de omgeving wordt ingezet voor de productie van duurzame energie, resulterend in aanzienlijke grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor champignonkwekerij Sikes. Daarnaast wordt de energie nuttig toegepast: de warmte wordt gebruikt voor het drogen van champost (champignonmest) waar wereldwijd vraag naar is in de vorm van organische mestkorrels. De champignonkweekkamers en sorteerlijnen gaan draaien op de opgewekte elektriciteit. Resterende groene stroom wordt aan het net teruggeleverd. De stoom, die uit de installatie kan worden afgetapt, wordt gebruikt voor stoomreiniging dat ziektewerend werkt en de champignonskweek gezond houdt. In het vijfjarenplan van Gerard Sikes is de productie van organische planken uit champignons reststromen opgenomen.

Schone energie

De bio-energiecentrale is zeer efficiënt en zorgt dankzij uitgebreide rookgasreinigingstechnologie voor emissielage energieproductie uit beschikbare houtreststromen uit eigen land.

“Onze bewezen technologie resulteert in lage emissies en hoog redement. Door toepassing van een rookgascondensor stijgt het rendement met 22%, wat het totale rendement op 110% brengt”, zegt Ivan Derkink, sales engineer bij HoSt.

Crowdfunding

Investeren in het project is mogelijk via het crowdfundingsplatform duurzaaminvesteren.nl. Al ruim de helft van het streefbedrag is binnen een week opgehaald.