In een haalbaarheidsstudie wordt de haalbaarheid van een bepaalde maatregel nader uitgewerkt. Het betreffen veelal complexe projecten, waarbij nader onderzoek noodzakelijk is om de technische en economische haalbaarheid nauwkeuriger te bepalen. Afhankelijk van de maatregel of het project kunnen in een haalbaarheidsstudie metingen of proeven worden uitgevoerd.

Daarnaast worden leveranciers benaderd en kan een deel van de engineering worden uitgevoerd. Een haalbaarheidsstudie resulteert veelal in een concrete aanbieding, een financiële analyse en een beschrijving van de risico’s.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden die wij kunnen bieden op het gebied van haalbaarheidsstudies kunt u contact opnemen.

1 + 7 = ?