Geïsoleerd dubbel membraandak van HoSt bewijst zich in praktijk

Bij een project in Den Bommel, waar mest vergist wordt dat vervolgens wordt opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit, hebben warmtetests aangetoond dat de HoSt Insulated Bioroof® zich bewijst in de praktijk.

In 2015 werd door HoSt op de locatie in De bommel een Microferm mestvergistingsinstallatie gerealiseerd, inclusief biogasopwerking om het gas in te voeden op het aardgasnet. Om te zorgen voor een minimaal warmteverlies is de na-opslag voorzien van een door HoSt ontwikkeld geïsoleerd dubbel membraandak.

De geïsoleerde membraandaken zijn in het bijzonder geschikt voor projecten waarbij biogas niet wordt omgezet in warmte en elektriciteit, maar wordt opgewaardeerd tot groen gas. De geïsoleerde daken zorgen voor een enorme vermindering van het warmteverlies ten opzichte van conventionele biogasdaken. Op onderstaande afbeelding is te zien dat bij een buitentemperatuur van 2 graden het warmteverlies zeer minimaal is.

membraandak