De biomassa gestookte installaties van HoSt zijn zeer efficiënt. De elektrische efficiëntie van de HoSt stoomcyclus is bijvoorbeeld veel hoger dan van een ORC (Organic Rankine Cycle). Dit verschil neemt significant toe bij installaties van meer dan 1 MWe. De elektriciteitsopbrengst van de stoomcyclus is tot 40% hoger door:

  • 30% hogere cyclus efficiëntie;
  • Lager eigen elektriciteitsverbruik. De thermische oliepomp van een ORC gebruikt tot 10% van de opgewekte elektriciteit;
  • Een hogere ketelefficiëntie vanwege een lager rookgasdebiet in combinatie met een lagere rookgas temperatuur.

In vergelijking met ander stoomcycli heeft de HoSt stoomcyclus een hogere efficiëntie:

  • Hogedruk stoom met hoge stoomtemperatuur, gecombineerd met een efficiënte meertrapsturbine en geoptimaliseerde procesintegratie;
  • Lage rookgasverliezen door laag rookgasdebiet, gerealiseerd door het innovatieve verbrandingssysteem met een lage zuurstofovermaat;
  • Laag eigen energieverbruik door een laag drukverlies in het systeem.