De Waarde van Digestaat: Kassa met Kalk

Na drie jaar intensief onderzoek in samenwerking met Hogeschool Saxion is een innovatief project van HoSt tot een positief einde gekomen. Onder de naam ‘Kassa met Kalk’ is hard gewerkt om een methode te vinden om vanuit het digestaat, het organische residu van het anaerobe vergistingsproces, mineralen terug te winnen. Dit waardevolle restproduct wordt nog vaak ten onrechte als ongebruikt afval beschouwd, zodat de achtergebleven kostbare stoffen niet nuttig worden toegepast. Daar biedt deze methode de oplossing.

Process en R&D Engineer Gijs Olde Loohuis van HoSt: “Drie jaar geleden besloten we dat dit anders moest en hebben we de handen ineen geslagen met het Saxion. De hogeschool heeft haar laboratoria aangeboden om op kleine schaal fundamenteel onderzoek uit te laten voeren. Ook hebben er vanuit het Saxion enkele gedreven studenten meegewerkt, die hun expertise zowel in de onderzoeks-, test-, als ontwikkelingsfase in hebben gezet. Nu hebben we bijna al onze doelstellingen gehaald.”

Scheiden met kalk

Het belangrijkste van het project was het uitzoeken van de meest optimale wijze van het terugwinnen van kostbare mineralen uit digestaat. Door kalk in te zetten, verbetert de scheidingsefficiëntie. Op deze manier blijkt het mogelijk om stikstof en fosfaat terug te winnen als separate grondstoffen op een economisch rendabele wijze. Verder is gekeken naar CO2, een zwakker zuur dat wel van belang is. Hier is een overvloed van; zo zit er bijvoorbeeld 45% CO2 in biogas. Hiervan is slim gebruik gemaakt om de terugwinning van stikstof te optimaliseren.

De nieuwe manier van digestaatscheiding

Aan de hand van het project is het scheidingsproces geoptimaliseerd en is er een ontwerp opgeleverd om het proces uit te kunnen voeren. Het beste nieuws volgens Gijs: “Het is uitvoerbaar in de praktijk en goedkoper dan de traditionele manier om stikstof te verwijderen. Zodoende kan het ook worden toegepast bij onze biogasinstallaties!”

Het onderzoek ‘Kassa met kalk’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het EFRO is één van de Europese structuurfondsen. Met de EFRO wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen.