De kas moet van het gas en nu?

In het kwartaalblad ‘BEwerken‘ van BRBS Recycling wordt sales manager Wouter Kok van HoSt geïnterviewd over de biomassa-gestookte warmtekrachtinstallaties die uitermate geschikt zijn als alternatief voor aardgas voor het verwarmen van de kas.

Het volledige artikel is hieronder te lezen of download het artikel hiernaast.

De Nederlandse tuinbouw moet versneld op zoek naar nieuwe energie. Het besluit om de gaskraan versneld dicht te draaien heeft voor tuinders grote gevolgen. Enkele tuinderscoöperaties hebben al een brief ontvangen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat waarin staat dat hun bedrijven binnen vier jaar op andere energiebronnen moeten overstappen.

Belangenorganisatie LTO Glaskracht begrijpt dat er een snelle oplossing moet komen voor Groningen. Maar de glastuinbouw is nu nog voor 90% afhankelijk van aardgas. “We lagen op schema om in 2040 helemaal overgestapt te zijn op duurzame energie. Dat blijkt nu veel sneller te moeten,” zegt energiedeskundige Rob van der Valk van deze belangenorganisatie.

Alternatieven

Overstappen op alternatieve energiebronnen is niet zo makkelijk. Zolang het bufferen van zonne-energie nog niet echt van de grond komt, is dit geen reële optie. Aardwarmte lijkt een beter alternatief, maar de financiële risico’s zijn aanzienlijk. Het collectief aanleggen van zo’n één tot vijf kilometer diepe put kost al snel zo’n 15 miljoen euro en garanties of de bron ook op termijn genoeg warmte levert, zijn er niet. Daarnaast kan zich het risico van bodeminstabiliteit voordoen met alle consequenties van dien. Gebruikmaken van industriële restwarmte, ook een optie, gaat eveneens gepaard met hoge kosten en niet alle bedrijven staan te trappelen om hun restwarmte te verkopen. Het brengt beperkingen met zich mee. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar een ketel stilleggen voor onderhoud. Wat dan?

Biomassa-energiesystemen

“Een volwaardig alternatief voor de gasgestookte ketels in de glastuinbouw zijn onze biomassa-energiesystemen. Het opwekken van energie uit biomassa vindt plaats door middel van een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK) dan wel met een stoom- of warmwaterketel,” stelt salesmanager Wouter Kok van HoSt. Het Enschedese bedrijf levert deze duurzame energiesystemen met een energie-efficiëntie van boven de 100%. Hoe dat kan? Kok: “Biomassa bevat relatief veel vocht. Soms wel tot 60%. Door een geavanceerde rookgascondensor te integreren in ons energiesysteem kunnen we die extra warmte terugwinnen uit de rookgassen.”

Voor een glastuinbouwbedrijf van gemiddelde omvang volstaat al snel een ketel met een capaciteit van 5 MW. Zo’n installatie verbrandt per uur tussen de twee en tweeëneenhalve ton biomassa, zoals houtsnippers en -shreds, snoeiafval en afval uit de kas. Kok: “Rekening houdend met seizoensinvloeden moet gerekend worden met benodigde hoeveelheid van ca 15.000 ton per jaar. Energie uit biomassa is mede door de SDE+ subsidie aantrekkelijker en ook nog eens goedkoper dan aardgas. In potentie lijkt Nederland in de benodigde hoeveelheden biomassa voor de glastuinbouwsector ruimschoots te kunnen voorzien. Of dit ook op de langere duur zal zijn, baart de sector evenwel zorgen. Met haar nieuwste lijnen speelt HoSt daarop in door zelfs haar kleinere installaties ook geschikt te maken voor het gebruikmaken van RDF als brandstof. Juist die flexibiliteit trekt tuinders over de streep.”

Investeren of…

De investeringskosten voor zo’n installatie variëren van zo’n half miljoen euro voor de kleinste installatie tot 15 à 20 miljoen voor de meest uitgebreide. “Al onze industriële installaties zijn ontworpen voor een levensduur van minimaal 25 jaar. De tuinder die, om wat voor reden dan ook, de investering een te groot risico vindt, kunnen wij een alternatief bieden. HoSt kan namelijk ook fungeren als energieleverancier. Dit betekent dat wij de tuinder van een vergunning voorzien, de SDE+ subsidie aanvraag verzorgen, de centrale bouwen en de volledige bedrijfsvoering uit handen nemen. Op deze manier profiteert de tuinder van goedkope warmte en elektriciteit waarbij hij ook nog eens maximaal is ontzorgd.” Inmiddels heeft HoSt al een aantal glastuinbouwbedrijven van een installatie voorzien en staan er nog diverse opdrachten uit. Kok: “Voor een tuinderscollectief in het West-Friese Andijk in de kop van Noord-Holland zijn wij gestart met een project waarbij wij voor onze rekening een installatie bouwen, waarbij zij op contractbasis de warmte en elektriciteit van ons afnemen.” Nu de druk om op andere energiebronnen over te stappen wordt opgevoerd, zullen er wellicht nog meer van dergelijke projecten volgen.