Dag van de Duurzaamheid: Energie uit Biomassa

Duurzame energie, groene energie, hernieuwbare energie, schone energie, nieuwe energie. Allemaal termen voor energie die op een schone manier is opgewekt uit bronnen die niet op raken. Duurzame energie en duurzaamheid is belangrijk. Daarom is het vandaag de Dag van de Duurzaamheid. HoSt levert een bijdrage aan een toekomst met (meer) nieuwe energie. Dat doet HoSt met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van biomassa energie installaties voor de productie van bio-energie: één van de vormen van duurzame energie. Maar wat is bio-energie?

Bio-energie is energie geproduceerd uit biomassa door middel van vergisten, verbranden of vergassen. Met biomassa als energiebron worden alle materialen bedoeld die van dieren en planten komen, zoals onder meer hout, GFT-afval, mest, slib en agrarisch restafval. Energie uit biomassa is duurzamer en goedkoper dan energie uit aardgas en biomassa energiesystemen zijn bij uitstek geschikt om aardgas te vervangen.

Anaerobe vergisting van biomassa

In een vergistingsinstallatie of biogasinstallatie wordt biogas (methaan en koolstofdioxide) geproduceerd door de anaerobe vergisting van biomassa. Anaerobe vergisting gebeurt in een zuurstofloze omgeving en is simpelweg het fermenteren van organische biomassa door methaanvormende micro-bacteriën. Biogas kan worden gebruikt als elektriciteit, warmte en transportbrandstof. Voor het benutten van biogas als elektriciteit en warmte is een warmtekrachtkoppeling (WKK) nodig die het biogas omzet. Biogas kan ook in een biogasopwerking systeem worden opgewerkt of opgewaardeerd naar een methaanrijk groen gas met aardgaskwaliteit. Het groen gas is dan geschikt voor invoeding op het nationale gasnetwerk of voor verwerking tot transportbrandstof (bio-CNG of bio-LNG). HoSt levert biogasinstallaties zowel op boerderijschaal voor de vergisting van mest en agrarische producten als industriële vergisters voor industrieel afval.

Verbranding van biomassa

Biomassa gestookte installaties en biomassa ketels verbranden biomassa, zoals hout, stro, kaf en ander organisch afval en zetten deze brandstoffen om in duurzame warmte en elektriciteit. De warmte kan worden omgezet naar elektriciteit en worden geleverd aan energiebedrijven of kan worden geleverd aan een stadswarmtenet voor het verwarmen van huizen en kantoren. Biomassabrandstoffen zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar en aanzienlijk goedkoper dan aardgas en olie als brandstof en biomassa warmte installaties is een duurzame techniek om de warmtevraag van een stad duurzaam te maken. Alle HoSt biomassa installaties zijn uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging om aan de strenge emissie-eisen van Nederland te voldoen. Het optimale verbrandingsproces in de HoSt-installaties resulteert in een zeer efficiënte, volledige verbranding met lage emissies en een hoge beschikbaarheid.

Vergassing van biomassa

Vergassen of gasificatie van biomassabrandstoffen in een vergassingsinstallatie is ook een manier voor de productie van bio-energie. De biomassa wordt in dat geval in een wervelbedvergasser omgezet in een brandbaar gas (syngas) dat, na reiniging, kan worden gebruikt in ketels of gasmotoren of een WKK voor energieopwekking. Ook syngas kan worden opgewerkt naar groen gas met aardgaskwaliteit.

Bio-energie subsidie

De Nederlandse overheid stimuleert de productie van energie uit biomassa voor verschillende toepassingen met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Als u hernieuwbare energie gaat produceren, kunt u gebruikmaken van deze subsidie. HoSt kan de volledige subsidie aanvraag voor u verzorgen.

Meer weten over welke manier van verwerken van biomassa en welke toepassing het meest geschikt en rendabel is voor uw bedrijf? Neem contact met ons op.