CROWDFUNDED BIOGASINSTALLATIE IN ALPHEN-CHAAM (NL) LEVERT EERSTE GROEN GAS

Na een succesvolle 24-uurs test vorige week leverde de biogasinstallatie in Alphen-Chaam vandaag het eerste groen gas aan het regionale aardgasnet. De bouw van de groen gas installatie begon in augustus vorig jaar.

Dit project was het allereerste biogasproject op het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Binnen een week werd het streefbedrag van € 900.000 crowdfunded en werd uiteindelijk het totaalbedrag van 1,1 miljoen euro ingezameld.

De installatie anaeroob vergist jaarlijks ruim 43.650 ton mest en maximaal 5% agrarische co-producten per jaar en produceert jaarlijks 2,4 miljoen Nm3 groen gas voor invoeding op het gasnet.

Geavanceerde technologieën

Het digestaat wordt gescheiden: de dunne fractie wordt geleverd aan akkerbouwers. Voor het warmteverbruik van de installatie wordt maximale warmteterugwinning toegepast door het inzetten van een warmtepomp; dit resulteert in een hoog rendement. De opslag van producten vindt plaats in gesloten ruimtes en de vrijkomende lucht wordt eerst behandeld met een geavanceerde luchtbehandelingstechniek om een minimale geur te garanderen.

24/7 service & onderhoud

HoSt verzorgt naast de levering en bouw van de installatie ook het onderhoud op basis van een 24/7 service contract voor de gasopwerkingsinstallatie.

Project ‘Van Eijck Groengas’ ontvangt de overheidssubsidie Stimulatie Duurzame Energie Productie (SDE+).