Tilburg, Nederland

,
Bij Attero in Tilburg heeft HoSt een vergistingsinstallatie gebouwd waarin 100% over datum voedselresten wordt vergist samen met digestaat van de GFT-vergister op dezelfde locatie.

Aizkraukles novads, Letland

,
Realisatie biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest met toevoegingen van maïs, gras en graan.
Vergistingstanks met VSI en Flare

Tzum, Nederland

,
Brandstof : Kippenmest, RDF, beendermeel. Geleverd (o.a.): - 60 m³ walking floor opslagsysteem - 3 MWth wervelbed vergasser - 20 m³ as opslag silo (inclusief as afvoersysteem)

Santiago de Besteiros, Portugal

,
5 MWth wervelbed vergasser. Verschillende typen brandstof o.a.: - Voorgedroogde kippenmest - Houtsnippers