BIOGASINSTALLATIE IN IERLAND VOOR DE VERGISTING VAN VERSCHILLENDE SLIBSTROMEN

Voor de tweede keer werd HoSt door dezelfde klant aangesteld voor de bouw van een biogasinstallatie in Ierland. De tweede installatie werd gebouwd in Youghal, in het zuiden van Ierland. De installatie heeft de capaciteit om 45.000 ton van verschillende slibstromen gemengd met digestaat (zowel vaste als vloeibare afvalstromen) te vergisten. De twee 25 m3 pasteurisatietanks maken het mogelijk om categorie 3-afvalproducten te verwerken in de biogasinstallatie.

Een van de belangrijkste voordelen van deze installatie is dat de vergister en de navergister afgewisseld van elkaar kunnen functioneren. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt voor de werking van een 600 kWe WKK en een 1.200 kWe WKK om 1,7 MWe (elektriciteit) te produceren. De geproduceerde warmte wordt gebruikt voor de vergisters en de sanering van het anaerobe vergiste materiaal.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Juni 2017
Startup Juni 2018

SPECIFICATIES

Input 45.000 ton / jaar slib uit de industrie en AWZI’s
Vergister ø 23 x 7 m (2.617 m3) (kan ook als na-vergister functioneren)
Na-vergister ø 23 x 7 m (2.617 m3) (kan ook als vergister functioneren)
Sanitatietanks 2 x 25 m3
WKKs 1x 600 kWe

1x 1.200 kWe

Vaste stof invoer 120 m3 bunker met push vloer
Voor-opslag/ontvangst 4 x 100 m3 polyester opslagtanks voor vloeistofinvoer naar de vergistingsinstallatie
Na-opslag Betonnen tank of ø 12 x 6 m

EIGENSCHAPPEN

  • Capaciteit van 1,7 MWe;
  • Vermogen om meerdere slibstromen te vergisten;
  • Vergister en navergister kunnen afgewisseld van elkaar functioneren;
  • Pasteurisatie van kat. 3 materiaal;
  • Het vaste voer wordt gemengd met digestaat, en vervolgens gesneden en in de vergister gepompt;
  • Voor de opslag wordt het digestaat gezuiverd in de 2 x 25 m3 afvalwaterzuiveringsbassins bij een temperatuur van ten minste 70 °C. De temperatuur van het digestaat bedraagt 2 x 25 m3.
  • Tweede project bij dezelfde opdrachtgever.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze biogasinstallaties ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel ons op +31 (0)53 – 460 90 90 80.