Den Eelder is een melkveehouderij- en zuivelbedrijf in het Gelderse Well. Het is een bedrijf met ca. 500 melkkoeien. Alle melk wordt op de boerderij tot zuivel verwerkt. Op het bedrijf is in 2012 door HoSt een Microferm-installatie geplaatst, die circa 50% van de beschikbare mest omzet naar biogas. Uniek hierbij is dat de verblijftijd in de Microferm vergister zeer kort is, waardoor het benodigd volume en daarmee het eigen energieverbruik zeer laag is.

Het biogas wordt omgezet in een WKK naar duurzame elektriciteit en warmte. Er is op het bedrijf bewust gekozen voor 100% mestvergisting, om met uitsluitend de beschikbare stromen op het eigen bedrijf een eigen energievoorziening te realiseren om zodoende tot een duurzame totaalbedrijfsvoering te komen.

PROJECT MIJLPALEN

Start Bouw Voorjaar 2012
Startup Januari 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 7000 m³ per jaar
Input 7000 m³ rundveemest per jaar
Vergister Microferm, 128 m³
Na-opslag 1 x 1526 m³ met gasopslag
WKK 1 x 65 kW WKK
Vooropslag / ontvangst mestput circa 100 m³

KENMERKEN

  • 100% mestvergisting
  • Uitbreidingsmogelijkheid voor een tweede Microferm

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Microferm-installatie in Well ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.