In dit project is een vergistingsinstallatie gerealiseerd met een totale capaciteit van 1,56 MWe. De input van de installatie bestaat naast ‘normale’ input van een co-vergister van rundveemest, kippenmest en maïs voor een groot gedeelte uit appelpulp. De appelpulp is een reststroom uit de appelcider productie.

De totale installatie bestaat uit een vaste stof invoer voor de vaste producten en een input voor vloeibare stromen. Een hoog totaal rendement wordt in de installatie gerealiseerd door toepassing van zeer efficiënte vergisters en een combinatie van hoofdvergisters met een navergister.

De digestaat wordt gescheiden in een dunne fractie, waardoor het mogelijk is om de dunne fractie in een groot bassin op te slaan voor de wintermaanden zonder vorming van drijflagen en sedimentatie.

De totale capaciteit van de installatie bedraagt circa 12.500 MWh/a.

Project Milestones

Start Bouw Maart 2011
Startup November 2011

Specificaties

Capaciteit 40.000 ton/jr
Input Rundveemest, kippenmest, appelpulp en maïs
Vergister(s) 2 x 2.281 m³
Na-vergister(s) 1 x 1.527 m³
WKK(‘s) 1560 kWe MWM met rookgaskoeler en fakkel
Vaste stof invoer 2 x 60 m³ meng/dosseerbak met invoervijzels
Naverwerking Schroefpers separator

Kenmerken

  • Hoge belasting (1,56 MWe uit 4560 m³ hoofd vergisting volume)
  • Flexibele installatie voor diverse inputstromen
  • Vergisting van appelpulp