De digestaat wordt gescheiden in een dunne fractie, waardoor het mogelijk is om de dunne fractie in een groot bassin op te slaan voor de wintermaanden zonder vorming van drijflagen en sedimentatie. De totale capaciteit van de installatie bedraagt circa 12.500 MWh/a.

Volledige benutting door CO2 vervloeiing

In dit project heeft HoSt naast de vergistingsinstallatie ook een biogasopwerkingsinstallatie gerealiseerd. Tevens heeft HoSt een CO2 vervloeiing systeem en opslag aangeleverd. De vervloeiing installatie vangt 850 kg/u COop uit de opwerkingsinstallatie die 1000 Nm³/h biogas produceert. Het Hereford-project is daarom het perfecte voorbeeld van biogasproductie dat volledig wordt benut: de CHwordt ingevoed op het gasnetwerk en de CO2 afgevangen en opgeslagen voor hergebruik.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Maart 2011
Startup November 2011

SPECIFICATIES

Capaciteit 40.000 ton/jr
Input Rundveemest, kippenmest, appelpulp en maïs
Vergister(s) 2 x 2.281 m³
Na-vergister(s) 1 x 1.527 m³
WKK(‘s) 1560 kWe MWM met rookgaskoeler en fakkel
Vaste stof invoer 2 x 60 m³ meng/dosseerbak met invoervijzels
Naverwerking Schroefpers separator

CO2 VERVLOEIING SYSTEEM

Capaciteit 1000 Nm³/h biogas
520 Nm³/h biomethaan
Methaangehalte biogas 50-55%
Methaangehalte product gas > 97%
Efficientie 99,9%
CO2 vervloeiing 850 kg/h
CO2 zuiverheid > 99,7% (voedingskwaliteit)

KENMERKEN

  • Hoge belasting (1,56 MWe uit 4560 m³ hoofd vergisting volume)
  • Flexibele installatie voor diverse inputstromen
  • Vergisting van appelpulp
  • CO2 vervloeiing

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vergistingsinstallatie in Hereford ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.