HoSt Hygienisator®

HoSt levert hygiënisatie-units voor categorie 2 en 3 afval. Door de voorbehandeling is verwerking van gecategoriseerd afval mogelijk. De sanitatie units voor cat. 2 afval worden conform de Europese richtlijnen ingezet voorafgaand aan het vergistingsproces, waarbij het materiaal door middel van stoominjectie wordt verwarmd tot 133°C bij een druk van 3 bar, gedurende 20 minuten. Een cat. 3 hygiënisatie kan voorafgaand aan het vergistingproces worden ingezet of het kan worden gebruikt voor hygiënisatie van het digestaat. Cat. 3 materiaal wordt gedurende 1 uur op 70 °C gehygiëniseerd.

Meer informatie over hygiënisatie

HoSt ThermalTreat®

Een Thermische drukhydrolyse (TDH) installatie van HoSt verbetert de afbreekbaarheid van het organisch materiaal, verhoogt de biogasproductie, reduceert het slib en vermindert de schuimvorming.

Meer informatie over Thermische Druk Hydrolyse