De vergistingsinstallatie van Waterschap Reest en Wieden zorgt er voor dat de gehele rioolwaterzuiveringsinstallatie inclusief de slibvergisting energieneutraal is. De installatie levert een verlaging van de slibverwerkingskosten op en de grondstoffen worden teruggewonnen.

Het is de eerste installatie in Nederland die slib vergist in een thermofiele vergister, gevolgd door een mesofiele vergister. Door deze combinatie wordt een hogere afbraak gerealiseerd in vergelijking met conventionele technologie voor slibvergisting. Tijdens een functionele duurtest is de verhoogde slibafbraak aangetoond.

HoSt is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van de installatie en zorgt tevens voor de procestechnische begeleiding tijdens de garantieperiode van 1 jaar.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw April 2012
Startup Mei 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 193.000 m³/jaar
Input Secundair slib
Vergister(s) 1 x 4.100 m³ (thermofiel);

1 x 5.800 m³ (mesofiel)

Na-vergister(s) 1 x 2.000 m³
WKK(‘s) 1 x 600 kWe
Vooropslag/ontvangst 1100 m³ mengtank en 2 x 2500 m³ silo voor ontvangst
Digestaatbehandeling Fosfaatverwijdering in een struvietreactor

KENMERKEN

  • Verhoogde slibafbraak door combinatie thermofiel/mesofiel vergisten
  • Struvietreactor voor fosfaatverwijdering en struvietterugwinning
  • Optimalisatie door voorindikking van slib

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vergistingsinstallatie in Echten ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.