Rēzekne, Letland

In Rēzekne, Letland is een houtgestookte WKK gerealiseerd. De installatie levert circa 3 MWe elektriciteit aan het net en circa 11 MWth warmte aan een houtdroger van een hout pellet productie installatie, via een warm water circuit. Houtafval van de pellet productie installatie wordt gebruikt als brandstof voor de WKK.

HoSt heeft deze installatie gerealiseerd als turn key leverancier. De installatie is ruimschoots binnen de overeengekomen planning opgeleverd en voldoet aan de overeengekomen performance en eisen.

PROJECT MILESTONES

START PROJECT augustus 2014
START-UP / FIRST FIRE augustus 2015

SPECIFICATIES

HOUT OPSLAG 250 m³
Hout toevoersysteem kettingschraper
VUURHAARD 7,3 t/h bij 45% H2O
Waterpijpketel/vlampijpketel 14,4 MWth
STOOMTURBINE 3,1 MWe bij 80 °C
STOOMCONDENSOR 10,7 MW bij 80 °C
Rendement >88%

Kenmerken installatie

  • De waterpijpketel heeft een zeer hoge beschikbaarheid
  • Lage vervuiling van de ketel en vuurhaard door lage verbrandingstemperatuur en lage snelheden op het rooster
  • Hoge efficiency wordt behaald door een combinatie van lage rookagas uitlaat temperatuur, een laag zuurstof gehalte in de rookgas en een efficiente stoomturbine