Deze installatie in Aalter, welke geëxploiteerd wordt door Eneco, is door HoSt geoptimaliseerd. De installatie was oorspronkelijk gebouwd door een Duitse leverancier en uitsluitend geschikt voor de vergisting van maïs. Door aanpassing van de installatie is de installatie geschikt gemaakt voor de vergisting van diverse reststromen. Hierbij is de installatie uitgebreid met een meng/doseerbak, een cat. 3 hygiënisatie-installatie, waardoor ook dierlijke reststromen vergist kunnen worden en ontvangstsilo’s voor vloeibare producten.

Door aanpassingen in het vergistingsproces zelf is de biogasproductie geoptimaliseerd. Hierbij is de installatie onder andere aangepast van een 1-traps naar een 2-traps vergistingsinstallatie, gebruik makende van de bestaande tanks. Het totaal rendement is hierbij met 15% verhoogd.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Februari 2012
Startup Juli 2012

SPECIFICATIES

Capaciteit 80.000 m³/jaar
Input Rundveemest, gras, levensmiddelen over datum, stalmest, maïskorrels, snijmaïs, glycerine en overige reststromen
Vergister(s) 3 x 2.800 m³
Na-vergister(s) 1 x 2.800 m³
WKK(‘s) 2 x 1.489 kWe (al bestaand)
Ontvangst vloeibare producten 4 x 100 m³ polyester silo’s
Uitbreiding vaste stof invoer 80 m³ meng/doseerbak met invoervijzel naar mengtank
Hygiënisatie 4 x 10 m³ hygienisatietanks (1h, 70°C)

KENMERKEN

  • Optimalisatie van bestaande installatie
  • Na aanpassing geschikt voor diverse reststromen
  • Sanitatie digestaat 1 h, 70°C

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Aalter (BE) ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.