Deze installatie in Merkem, welke geëxploiteerd wordt door Eneco, is door HoSt geoptimaliseerd.

De installatie was oorspronkelijk gebouwd door een Duitse leverancier en uitsluitend geschikt voor de vergisting van maïs. Door aanpassing van de installatie is de installatie geschikt gemaakt voor de vergisting van diverse reststromen. Hierbij is de installatie uitgebreid met een meng/doseerbak en een cat. 3 hygiënisatie-installatie, waardoor ook dierlijke reststromen vergist kunnen worden en ontvangstsilo’s voor vloeibare producten.

Door aanpassingen in het vergistingsproces zelf is de biogasproductie geoptimaliseerd. Hierbij is de installatie onder andere aangepast van een 1-traps naar een 2-traps vergistingsinstallatie, gebruik makende van de bestaande tanks. Het totaal rendement is hierbij met 15% verhoogd.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Februari 2011
Startup Mei 2012

SPECIFICATIES

Capaciteit 42.000 m³/jaar
Input Kippenmest en co-materialen
Vergister(s) 2 x 2.800 m³
Na-vergister(s) 1 x 2.800 m³
WKK(‘s) Niet geleverd door HoSt
Vooropslag/ontvangst 4 x 100 m³ polyester silo’s
Sanitatie 4 x 10 m³ sanitatietank, 1 uur op 70°C
Vaste stof invoer 40 m³ meng/doseerbak met invoervijzels

KENMERKEN

  • Geavanceerd pompsysteem dat geschikt is voor kruisvoeding
  • Met 580 m³ betonnen na-opslag voor gesaniteerd materiaal

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Merkem, België ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.