Op het melkveebedrijf worden 200 melkkoeien met jongvee gehouden. HoSt heeft bij dit melkveebedrijf een Microferminstallatie gebouwd. Uniek aan deze installatie is dat de verblijftijd in de Microfermvergister zeer kort is, waardoor het benodigd volume en daarmee het eigen energieverbruik zeer laag is. Hierdoor is het mogelijk om 100% mest te vergisten.

Op deze locatie is ervoor gekozen om een vastestofinvoer aan de installatie toe te voegen. Hiermee wordt het mogelijk om naast mest ook voerresten en/of ander vast restmateriaal te benutten in de Microferm.

Franke1 Franke2 Franke3

Project Milestones

Start Bouw Winter 2012
Startup Voorjaar 2013

Specificaties

Capaciteit 7000 m³ per jaar
Input 5000 m³ rundveemest, 600 m³ voedselresten
Vergister Microferm, 128 m³
Na-opslag 1 x 2400 m³
WKK 1 x 75 kW WKK
Vooropslag / ontvangst Vooropslag 200 m³
Vastestofinvoer 7 m³

Kenmerken

  • De Microferm is uitgerust met een vastestofdoseersysteem
  • Korte verblijftijd (<10 dagen) door Microferm concept