Op de boerderij van Kleizen worden 400 rosékalveren gehouden voor vleesproductie. In 2010 is, na een bouwtijd van circa 4 weken, de eerste Microferm in bedrijf genomen.

In deze Microferm wordt dagverse mest uit de stallen omzet naar biogas. Hierbij wordt 100% mest vergist zonder co-producten. Uniek hierbij is dat de verblijftijd in de Microferm vergister zeer kort is, waardoor het benodigd volume en daarmee het eigen energieverbruik zeer laag is.

Het biogas wordt omgezet naar duurzame elektriciteit en warmte in een WKK. De beschikbare warmte wordt benut in de woonhuizen en de kalverstal. Het digestaat gaat naar een gasdichte eindopslag, welke tevens als gasbuffer wordt benut.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Januari 2010
Startup Maart 2010

SPECIFICATIES

Capaciteit 7000 m³ per jaar
Input 2500 m³ rosékalverenmest
Vergister Microferm, 128 m³
Na-opslag 1 x 1000 m³ mestzak
WKK 1 x 52 kW WKK
Vooropslag / ontvangst Rechtstreekse mestinput vanuit stal

KENMERKEN

  • 100% rosékalvermestvergisting
  • Warmtebenutting in de stal en woonhuizen
  • 1000 m³ gasdichte folie eindopslag

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Microferm-installatie in Langeveen ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.