Deze eerste Microferminstallatie in Frankrijk, gerealiseerd bij een rundveebedrijf, is een demoproject van landbouwcoöperatie ‘Terrena‘, voor de vergisting van uitsluitend de mest en reststromen van het eigen rundveebedrijf.

De mest wordt vers in de Microferm gepompt, omdat de stal met een dichte vloer en mestschuiven is uitgerust.

De Microferm produceert elektriciteit en warmte uit rundveemest, voedingsresten en stro. Het stro wordt eerst in de ligboxen gebruikt, waarna het samen met de verse mest in de Microferm wordt omgezet naar duurzame elektriciteit en warmte.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Juni 2013
Startup September 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 7000 m³ per jaar
Input Rundveemest + stro en voedingsresten van eigen bedrijf
Vergister Microferm, 128 m³
Na-opslag 1 x 460 m³ + gasopslag
WKK 1 x 65 kW WKK
Vooropslag / ontvangst Versnijdende pomp voor input mest

KENMERKEN

  • Vergisting van rundveemest met stro
  • Warmtebenutting voor drie woonhuizen
  • Bestaande silo wordt benut als gasdichte eindopslag

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de microferminstallatie in Frankrijk ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.