Ecoson heeft een biofosfaatfabriek gebouwd. HoSt heeft de mestvergistingsinstallatie, welke hiervan onderdeel van is, gerealiseerd.

In de installatie wordt varkensmest en ongeboren mest vergist en daarna verwerkt tot een mestkorrel. Gelijktijdig is door HoSt een (na-)vergisterstank bij de bestaande slibgistingsinstallatie gerealiseerd.

HoSt was verantwoordelijk voor de engineering, realisatie en inbedrijfstelling van de installatie. De installatie beschikt over een geautomatiseerd voedingssysteem met verdeling over de 3 vergisters. Uniek aan de installatie is dat één van de vergisters kan ingezet worden als na-vergister zodat altijd een tank afzonderlijk ingeblokt kan worden tijdens stops.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw September 2013
Startup/ commissioning April 2014

SPECIFICATIES

Capaciteit 125.000 m³ / jaar
Input 100.000 m³ / jaar varkensmest;

25.000 m³ / jaar ongeboren mest

Vergister(s) 4 x 2.650 m³ bruto
Na-vergister(s) 1 x 2.650 m³ bruto
Vooropslag/ontvangst 475 m³ + 1.200 m³ bruto
Lospunten 2 varkensmestlospunten met versnijders

1 ongeboren mestlospunt met versnijder

KENMERKEN

  • Eén van de vergisters kan ingezet worden als na-vergister zodat altijd een tank afzonderlijk ingeblokt kan worden tijdens stops
  • Geautomatiseerd losstation
  • Geautomatiseerd voedingssysteem met verdeling over 3 vergisters
  • Korte bouwtijd in deels bestaande bouwomgeving
  • Levertijd, proces- en beschikbaarheidsgarantie afgegeven en behaald.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Son ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.