Deze 15 MWt houtgestookte bio-energiecentrale in Lelystad, Nederland gaat duurzame warmte leveren aan het warmtenet van Lelystad. Jaarlijks zal de centrale tot 30.000 ton (hoeveelheid is afhankelijk van de warmtevraag) houtsnippers (afvalhout) verbranden. De houtsnippers zijn afkomstig van noodzakelijk bosonderhoud in de omgeving Lelystad. BeGreen is de warmteleverancier. 

HoSt engineers, levert en bouwt de warmtecentrale en waarborgt hoge betrouwbaarheid en hoge efficiency. Met het gebruik van de HoSt rookgascondensor wordt tot 30% extra warmte gerealiseerd, wat betekent dat de efficiency meer dan 100% wordt. Dit rookgassysteem is succesvol geïnstalleerd in installaties het afgelopen decennium.

Zo’n 5.000 huishoudens kunnen worden voorzien van de produceerde duurzame warmte dat geleverd wordt aan het warmtenet van Lelystad. Dit aantal huishoudens wordt in de toekomst uitgebreid wanneer meer wijken worden aangesloten op de stadsverwarming. Productie van de duurzame warmte in deze Lelystad-centrale bespaart zo’n 7,5 miljoen mgas en levert een positieve bijdrage aan de klimaatverandering.

Warmtebuffers

Twee warmtebuffers zorgen ervoor dat de centrale kortstondig 20 MWt kan leveren. ‘s Nachts worden deze buffers opgeladen, zodat de duurzame warmte kan worden geleverd wanneer dit het meest nodig is: tijdens de hoge warmtevraag in de ochtend. Bekend als de zogenaamde ‘morning ramp’ ofwel de ochtendramp. Op deze manier kunnen bewoners van 5.000 huishoudens in Lelystad ‘s ochtends een fijne warme douche nemen, verwarmd door de bio-energiecentrale.