Het bijzondere aan het project in Kastellin, waar eveneens mest met industriële reststromen wordt benut, is de naverwerking van het digestaat met een kostenefficiënte technologie. Deze naverwerking maakt het zuiveren van digestaat tot loosbaar water mogelijk. Het gezuiverde water wordt tevens gebruikt voor recirculatie naar de vergisters. Hierdoor wordt het stikstofgehalte in de vergisters verlaagd naar aanvaardbare concentraties om stikstofremming tegen te gaan, wat gezien de grote hoeveelheid kippenmest in de input noodzakelijk is. De biogasinstallatie wordt gevoed met kippenmest, varkensmest, rundveemest en organische afvalstromen en produceert  voldoende biogas voor het verwarmen van in totaal zo’n 2.250 Franse huishoudens.

PROJECT SPECIFICATIES

Locatie Kastellin, Frankrijk
Start-up Februari 2018
Capaciteit 28.000 ton / jaar (12.500 tonnen vloeibaar, 15.500 tonnen vast)
Input Kippenmest, varkensmest, rundveemest en organische afvalstromen
Vergister 1 x 2,700 m³ (Ø 15 m x 16 m )
Na-vergister 1 x 3,300 m³ (Ø 24 m x 8 m)
Vaste stof invoer 1 x 80 m³ vaste stof / meng bak
Na-opslag 2 x Ø 30 m x 8 m
Digestaat behandeling • Schroefpersscheider
• Decanteercentrifuge voor fijne deeltjesscheiding

EIGENSCHAPPEN

  • De unieke digestaatbehandelingstechnologie reinigt de dunne fractie tot loosbaar water en verwijdert jaarlijks 100.000 kg stikstof;
  • Maximale warmteterugwinning met warmtepomp;
  • Regeneratief systeem