MICROFERM ‘GROENGAS KAMPEN’

‘Groengas Kampen’ is een samenwerking tussen melkveehouder De Groot en HoSt. De installatie wordt zowel geëxploiteerd als onderhouden door HoSt.

Deze Microferm Groen Gas Installatie produceert jaarlijks 252.000 Nm3 (kuub) groen gas uit 15.000 ton mest, waarvan max. 5% co-stromen. Ruim 160 Nederlandse huishoudens kunnen het geproduceerde groen gas verstoken voor koken, verwarming en warm water.

De mest wordt in de vergister anaeroob vergist en omgezet naar biogas. In het biogasopwerkingsysteem wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas. Vervolgens wordt het groen gas met aardgaskwaliteit rechtstreeks ingevoed op het aardgasnetwerk.

Project Groengas Kampen ontvangt de overheidssubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Januari 2019
Start-up April 2019

SPECIFICATIES

Capaciteit 252.000 Nm3  / jaar groen gas
Input 15.000 ton / jaar mest, waarvan max. 5% agrarische co-producten.
Vergister ø 14 m
Na-vergister ø 18 m
Vooropslag 3 x 100 m3 opslagtanks voor vloeibare input naar vergister

BIOGASOPWERKING

Capaciteit 60 Nm³/u biogas
40 Nm³/u groen gas
Methaangehalte biogas 57%
Methaangehalte product gas 89% (Nederlands laagcalorisch gas)
Efficiëntie 99%

KARAKTERISTIEKEN

  • Groen gas productie
  • HoSt is de exploitant van de installatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie in Marrum ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op!