Op het bedrijf van Lavrijsen is een co-vergistingsinstallatie door HoSt gebouwd. Het unieke van deze installatie is dat het plantaardige en dierlijke materiaal in gescheiden lijnen wordt vergist en afgevoerd.

De plantaardige lijn bestaat uit een vergister en een na-vergister. Het materiaal uit de na-vergister wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt naar de dierlijke vergister geleid, om vervolgens samen met het dierlijke materiaal te worden ingedikt. De indikker gebruikt warmte van de WKK om het volume van het digestaat te reduceren. De dunne fractie wordt gebruikt als bemestingsmateriaal voor de landbouw.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw April 2008
Startup December 2009

SPECIFICATIES

Capaciteit 20.000 m³/jaar
Input Varkensmest met toevoegingen van maïs, gras en groente- en snijafval
Vergister(s) 2 x 2.945 m³
Na-vergister(s) 1 x 2.945 m³ + 2.945 m³ na-opslag
WKK(‘s) 1 x 1000 kWe
Vooropslag/ontvangst 4 x 100 m³ polyester silo’s
Sanitatie 10 m³ sanitatietank, 1 uur op 70°C
Vaste stof invoer 80 m³ meng/doseerbak met invoervijzels

KENMERKEN

  • Gescheiden vergistingslijnen voor plantaardig en dierlijk materiaal
  • Nuttig gebruik WKK-warmte voor het indikken van digestaat

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Herk-de-stad, België ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.