Op een Melkveehouderij en Akkerbouwbedrijf in Den Bommel wordt groen gas geproduceerd en ingevoed op het aardgasnetwerk. In de Microferm vergistingsinstallatie wordt jaarlijks ruim 8.000 ton rundveemest vergist, waarbij biogas wordt geproduceerd. Dit biogas wordt in een gasopwerkingsinstallatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit en vervolgens ingevoed in het nabijgelegen aardgasnet. De hoeveelheid geproduceerd groen gas is 180.000 Nm³ op jaarbasis, hetgeen gelijk staat aan het verbruik van 125 huishoudens.

Het is de eerste installatie in Nederland waarbij 100% mest vergist wordt in combinatie met de productie van groen gas op deze schaal. De installatie bestaat uit de Microferm vergistingstank, de gasdichte na-opslag, de container met daarin de biogasopwerking en besturingstechniek en een skid waarop de biogasbehandeling, mestverwarming warmtepomp is gemonteerd.

PROJECT MIJLPALEN

Start Bouw Winter 2014
Startup Zomer 2015

SPECIFICATIES

Capaciteit 8000 m³ mest per jaar
Input Rundveemest
Vergister Microferm, 128 m³
Na-opslag Een geïsoleerde tank van ø 10 x 6m. 470 m³  bruto volume
Capaciteit groen gas opwerking 23 Nm³  groen gas per uur
Vooropslag circa 20 m³

KENMERKEN

  • Vergisting van 100% rundveemest
  • Biogasopwerking op boerderijschaal
  • Groen gas invoeding in aardgasnet

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Microferm vergistingsinstallatie in Den Bommel ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.