De firma HoSt en Twence zijn in 2010 een samenwerkingsverband aangegaan met als doel het ontwikkelen en realiseren van een combi-vergister. De combi-vergister is een pilot en past in de “waste to energy” doelstelling die Twence nastreeft. Het concept is gericht op het vergisten van organisch restmateriaal in een hoofd- en een navergistercombinatie (natte vergistingslijn) in combinatie met een parallel geschakelde container-vergister.

In de combi-vergister worden organische afvalstromen zoals putvetten, flotatieslibben en verontreinigd GFT/bermmaaisel gescheiden verwerkt, waarbij de verontreinigde stromen in de container-vergister worden verwerkt. Met name het vergisten van deze laatste stroom in een aparte parallel geschakelde containervergister kan als innovatief worden aangemerkt. De pilot is dan ook met name gericht op de container-vergister en het integreren hiervan in de natte vergistingslijn.

Het voordeel van de containervergister is dat stromen hierin onvoorbehandeld vergist kunnen worden, zonder risico voor blokkades e.d. De combinatie met een natte vergister is interessant, omdat het hierdoor enerzijds mogelijk is om de vaste vergister te enten en snel op te starten en daarnaast is het mogelijk om de natte vergister direct te voeden met vloeibare stromen. De combinatie van GFT met natte stromen is ook interessant omdat hiermee fluctuaties in de GFT kwaliteit over het seizoen kunnen worden opgevangen.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Juni 2013
Startup/ commissioning April 2014

SPECIFICATIES

Capaciteit Natte lijn: 9000 ton/jaar;droge lijn: 2000 ton/jaar
Input GFT, bermgras, putvetten, flotatieslib en andere reststromen
Vergister(s) 2 x Microferm + 1 x 1350 m³
Containervergister 140 m³
Vooropslag / ontvangst 2 x 150 m3 polyester silo

KENMERKEN

  • Pilot project Combivergisting
  • Vergisting van GFT / bermgras zonder voorbehandeling

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Hengelo ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.