Op het bedrijf van Hartlief heeft HoSt in 2006 een installatie opgeleverd voor de co-vergisting van mest met zo veel mogelijk laagwaardige reststromen, waaronder reststromen uit de bietenindustrie (bietenpulp en bietenpuntjes).

Uniek aan deze installatie is dat de warmte die is opgewekt wordt gebruikt voor het indrogen van de dikke fractie van het digestaat.

De elektriciteit die de co-vergisting oplevert wordt teruggeleverd aan het net. De elektriciteitsproductie is 8 miljoen kWh per jaar, wat overeenkomt met een verbruik van ca. 2600 huishoudens.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw September 2005
Startup Februari 2006

SPECIFICATIES

Capaciteit 50.000 m³/jaar
Input Mest en co-substraten zoals maïs en bieten
Vergister(s) 3 x 1360 m³
Na-vergister(s) 3 x 4500 m³
WKK(‘s) 4 x 340 kWe
Vaste stof invoer 80 m³ meng/doseerbak met invoervijzels

KENMERKEN

  • Vergisting van laagwaardige reststromen, waaronder suikerbieten (bietenpulp en bietenpuntjes)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Donderen ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.