Biogas Bree heeft een door HoSt gebouwde co-vergistingsinstallatie. Het unieke van deze installatie is dat het plantaardige en dierlijke materiaal in gescheiden lijnen wordt vergist en afgevoerd. Dit heeft als voordeel in België dat het digestaat uit de plantaardige vergisters niet als dierlijke mest afgezet hoeft te worden, waardoor het een waardevol afzetproduct is.

De plantaardige producten worden in twee zeer efficiënte tweetraps vergisters omgezet. De dikke fractie van de plantaardige vergisters wordt met de dierlijke producten in een derde hoofdvergister nogmaals vergist om tot een zo hoog mogelijk totaalrendement te komen.

Het digestaat uit de dierlijke vergister wordt in combinatie met de dikke fractie van de plantaardige vergisters gedroogd met de restwarmte van de WKK’s.

Voor het opwekken van duurzame energie en warmte worden mest, agrarische producten en afvalstromen gebruikt. De capaciteit van de installatie is 45.000 ton per jaar en de installatie levert 2,4 MWe aan duurzame elektriciteit op.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Mei 2012
Startup Februari 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 45.000 m³/jaar
Input Mest, maïs, afvalstromen van de levensmiddelenindustrie en agrarische reststromen
Vergister(s) 2 x 2700 m³ voor plantaardig materiaal;1 x 2700 m³ voor dierlijk materiaal
Na-vergister(s) 1 x 2700 m³
WKK(‘s) 2 x 1,2 MWe + RGK
Vooropslag/ontvangst 4 x 100 m³ polyester silo’s voor invoer vloeibare reststromen en mest vanuit mestputten
Hygiënisatie/temperatuurbehandeling 10 m³ hygiënisatietank (capaciteit van 6 m³ per 4 uur), 1 uur op 70°C
Vaste stof invoer 2 x 80 m³ moving floor (invoer plantaardige stromen); 1x 40 m³ meng/doseerbak (invoer dierlijke stromen)

KENMERKEN

  • Gescheiden vergistingslijnen voor plantaardig en dierlijk materiaal
  • Digestaat uit dierlijke vergisters wordt gehygiëniseerd

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Bree ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.