HoSt heeft een biogasinstallatie gebouwd in Botoš, Servië. De bouw van de totale biogasinstallatie bestaat uit twee fases. De eerste fase is nu afgerond, met een elektriciteitsproductie van 600 kW.

In de biogasinstallatie wordt bietenpulp en suikerbieten afval, aangevuld met snijmaïs, vergist. De warmte wordt gebruikt om de vergister te verwarmen. De elektriciteit wordt ingevoed in het nationale elektriciteitsnetwerk.

Het digestaat dat overblijft na het vergistingsproces wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie door middel van een schroefpers separator. De dunne fractie kan tot wel vier maanden worden opgeslagen in de lagune naast de installatie.

De bouw van de tweede fase start direct na afronding van de eerste fase. Tijdens de tweede fase worden de hierboven genoemde inputstromen verhoogd en wordt er een tweede WKK-unit van 600 kW geplaatst. Aan de installatie zal 1 vergister en een na-vergister worden toegevoegd.

PROJECT MILESTONES

Start bouw Lente 2015
Start-up / commissioning Lente 2016

SPECIFICATIONS

Capaciteit 13,600 ton /jaar
Input Bietenpulp en suikerbieten afval, aangevuld met snijmaïs
Vaste stof invoer 1 x 40 m³ meng/doseerbak met invoervijzels
Vergister 1 x 1.836 m³ (net volume)
WKK 1 x 600 kWe met biogas fakkel
Na-behandeling Schroefpers separator voor scheiden dikke en dunne fractie. Lagune voor opslag dunne fractie

KENMERKEN

  • Installatie draait op een hoog organische belasting ( 600 kWe uit 1836 m³ vergistingsvolume)
  • Flexibele installatie met diverse invoerstromen
  • Bouw van de installatie in twee fases

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie in Botoš, Servië ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.